Gespreksstof (mondelinge taalontwikkeling)

Met deze tips kun je eens op een andere manier in gesprek met kinderen.